Frøplanter i plugg (Vann)

Skreddersy din strand- og vannvegetasjon. Urteplugplanter er våre fukteng- og vannplanter med et rotsystem som er 9 cm dypt. Plugplantene plantes direkte i bakken.

  • Anbefalt plantetetthet er 8-10 planter/m².
  • Rotsystemet er 9 cm dypt og 4 cm i diameter.
  • 40 planter per brett.

Bruk plantesystem for effektiv planting av frøplanter i plugg!

 

 

 

Guide - Artsutvalg for ulike vannmiljøer
Iris pseudacorus - Gul svärdslilja (1)

Frøplanter i plugg (Vann)