Skape en eng med pluggplanter

Med et bredt utvalg av ville engsarter fra den svenske floraen kan enger enkelt anlegges med urtepluggplanter. Fleksibiliteten er stor, og artvalget kan tilpasses og varieres etter stedets forutsetninger.

Guide - Artsliste for ulike biotoper
VegTech arbetar med odling och produktion av svenska vilda växter

Anbefalt plantingstetthet

  • Plant 15-20 urtepluggeplanter per/m²
  • Plant 5-10 urtepluggeplanter per/m² ved kombinasjon med frøsåing.

Bruk plantesystem for effektiv planting av urtepluggeplanter!

Frøplanter i plugg (terreng)