Vegetasjon for trafikkmiljø

Genom å prioritere vegetasjon fremfor hardt underlag rundt trafikkerte områder bidrar man ikke bare til estetisk forbedring, men skaper også permeable infiltrasjonsområder for overflatevann.

Planter i trafikkmiljøer utsettes imidlertid ofte for en tøff kombinasjon av intensivt sollys, mangel på vann og eksponering for veisalt. Dette stiller høye krav til plantevalget, og kun de mest robuste artene er passende. Ved refuger, veiskuldrer og rundkjøringer i trafikkerte områder kan tilgjengeligheten for vedlikehold også være utfordrende, noe som er viktig å ta hensyn til under designfasen.

På VegTech har vi utviklet løsninger som møter de tøffe kravene som stilles i trafikkmiljøer. Velg våre produkter for å sikre vellykket etablering i deres prosjekt!

Guide - Artval for trafikkmiljøer
Torräng i trafikmiljö