VegTech Løsninger

VegTech tilbyr naturbaserte plantesystemer for rensing og forsinkelse av vann i både by og land. Våre systemløsninger brukes til bl.a. grønne tak, sedumtak, blomsterenger, regnbed og mye annet.

Planteproduksjonen foregår på våre egne gårder i Småland med plantemateriale fra Norsk og svensk natur, og på vår gård i Ås utenfor Oslo.

VegTech sedumodling

Våre løsninger skaper grønne byer

Bra for byen

Vegetasjonssystemer forsinker og reduserer avrenning og avlaster byens overvannssystem.

Bedre luft og klima

Planter renser luften ved å absorbere karbondioksid og andre forurensninger fra luften.

Påviste produkter

En variert og gjennomtenkt vegetasjon gir et godt grunnlag for et langt og bærekraftig liv i ulike planter.

Planter reduserer støy

Planter har en naturlig lyddempende effekt og bidrar til et bedre lydmiljø samt skaper et vakkert miljø.

Biologisk mangfold

Å fremme planteliv er avgjørende for å sikre livskraften til pollinatorer og bevare dyrelivet.

Grønnere byer betyr sunnere innbyggere

Utsikt over grønne blomstrende områder gir oss mennesker en betydelig merverdi. Grønne miljøer har en sterk positiv innvirkning på rehabilitering og restitusjon.

Levande och grönare städer med VegTech

Sammen skaper vi levende og grønnere byer.
VegTechs plantesystem kan brukes på en rekke overflater i grønn byplanlegging.