Staudematter

Ferdige staudematter med markdekkende stauder har flere fordeler. Primært skapes et tett og vakkert beplantningsområde som ser ferdig ut fra første dag. Plantene er også godt utviklet ved levering og etablerer seg raskt på sitt nye vekstområde. Velutviklede røtter bidrar til å binde jorden, for eksempel i skråninger, og risikoen for erosjon i nyplantede områder reduseres. Sammenlignet med et område beplantet med potteplanterte stauder, er behovet for ugressbekjempelse også minimalt.

 

Hvorfor Staudematter?

  • Enkel og rask å anlegge
  • Rask etablering på vekststedet
  • Redusert etablering av ugress i området
  • Begrenset behov for etableringsvedlikehold
  • Kan effektivt beskytte mot erosjonsrisiko
  • Redusert risiko for hærverk og «tråkking» i plantingsområdet
VegTech Perennmattan Timjan mix