Grønne takhager

Grøntområder som gir flere fordeler
Når byer bygges tettere, reduseres naturområder og leveområder for flora og fauna. Der dyr og planter tidligere hadde sine naturlige habitater i skogsmark eller frodige grøntområder, blir de plutselig uten bosted, mat og beskyttelse. Dette kan føre til en utfordrende situasjon for den lokale biologiske mangfoldet.

Et biotopptak utformes og fungerer som et leveområde for å fremme planter og dyr, samt gjenopprette deres opprinnelige leveområder på taket. Med våre velprøvde systemoppbygginger og et bredt utvalg av staudepluggplanter fra den norske og svenske naturen, kan ulike biotoper skapes. For å skape egnede miljøer, kan man supplere med steinrøyser, dødved og for eksempel insektshotell


Produktfordeler

  • Fremmer biologisk mangfold
  • Bidrar til rekreasjon for beboere
  • Reduserer avrenning av vann med 50-60%
  • Overflaten kan formes fritt i forhold til takets oppbygning
  • Egenartet valg av arter
  • Velprøvde produkter med lav vekt
Biotoptak_dödved
Gåsört örtpluggplanta

Designmuligheter med eget artsvalg

Ved å velge planter som vanligvis vokser i miljøet rundt biotopptaket, fremmer planter og dyr nye leveområder. VegTech dyrker flere ulike arter med urteplugger fra den norske floraen som passer godt inn i grønne takhager.

Oppbygging og produkter

Uppbyggnad av VegTech biotoptak

Oppbygging

Rekommenderas för taklutning 0-5°

1. Frøplanter i plugg »
2. BT Lettjord
3. Grodan PP
4. ND 220
5. Rotbeskyttelse 80
____________________________

Vannmettet vekt: 180-250 kg/m²
Vannbevaring: >100 l/m²
Bygghøyde: 170-210 mm

Biotopptak uppbyggnad med produkter

Oppbygging med velprøvde produkter.

Montage biotoptak Koggen

Entreprenørtjenester

Vi utfører kontrakter for profesjonelle aktører og vi tar oss av hele prosessen fra levering til ferdig montert takvegetasjon. Våre montører bygger takvegetasjon på både store og små bygg rundt om i Norden.