Erosjonssikre med naturen

Ved å integrere planter i erosjonssikringsprosjekter kan man skape bærekraftige og vakre miljøer som motstår erosjonens krefter samtidig som det forbedrer miljøet for alle.

Perennmatta liten flocknäva
Kokosnät i slänter

Beskytte skråninger og strandlinjer mot erosjon

Erosjon er en naturlig prosess som kan true markens stabilitet og forårsake skade på skråninger og vannkantene.

Ved å bruke et bredt utvalg av planter kan erosjonsbeskyttelse utføres på en effektiv og samtidig estetisk tiltalende måte. Gress, urter og andre bakkeplanter binder jorden med sine røtter og hjelper til med å danne et stabilt jordlag som kan motstå for eksempel vann- og jorderosjon.

I tillegg til plantenes funksjonelle rolle bidrar de også til å skjønne miljøet og øke dens biologiske mangfold. Ved å skape grønne og levende skråninger og vannkanter blir området mer attraktivt for både mennesker og dyreliv.

På VegTech tilbyr vi et bredt utvalg av produkter som kan brukes til å lette ved erosjonsbeskyttelsesprosjekter. Vårt sortiment inkluderer kokosmatter som kan kombineres med engfrøsåing eller planting, samt ferdige vegetasjonsmatter med et utvalg av engplanter eller bakkeplanter.