Sedum bakke & mur

Sedumvegetasjon er svært tørketolerant og egner seg godt for å anlegges i markmiljøer som rundkjøringer, midtrabatter, blomsterbed og steinhager.

Hvorfor sedummatter på bakken?

  • Sedum trives i tørre miljøer
  • Rikt og fargeskiftende blomstring gjennom sesongen
  • Fremmer pollinatorer
  • Demper lydbildet
  • Relativt lite vedlikehold kreves
Sedum i rondell