Gangbane til sedum og eng

Pelleplattan er en kjørbar jordarmering og har dobbelt så høy permeabilitet sammenlignet med tradisjonell gressforsterket betong. Pelleplattan Standard kan fylles med singel eller sås med gress. Den tynnere varianten plasseres som et beskyttende lag oppå en ferdigflate. Platene gir en stabil overflate og har evnen til å tåle både kalde og varme temperaturer.

Pelleplatta standard markarmering