Grønne gårder

För att skapa bærekraftige grønne løsninger for bakgårder og takterrasser er det viktig med en riktig oppbygging som inkluderer rotbeskyttelse, dreneringssystem og nøye utvalgte plantesenger med passende plantevalg. Gjennom god planlegging og riktig valg av material oppnås et bærekraftig og klimavennlig resultat.

Hvorfor Grønne bakgårder og takterrasser?

  • Redusert avrenning som forsinkelse av overflatevannet naturlig
  • Grønne uteområder – gir positiv innvirkning på vår helse
  • Fremmer biologisk mangfold
  • Design overflaten med eget plantevalg
  • En grønn investering øker verdien på eiendommen
Gröna gårdar och takträdgårdar Foajen
Takträdgård uteplats

Grønne omgivelser

Det er viktig å ta hensyn til hvert byggeprosjekts forutsetninger. Konstruksjon og valg av planter er ekstra viktig for å skape en lettstelt, langsiktig og bærekraftig løsning. Det finnes tak med solrike og vindutsatte beliggenheter der planter som naturlig trives i utsatte miljøer passer best. På skyggefulle tak trives planter fra skogbryn og lunder bedre. Plant med materiale fra vårt innfødte flora og skap naturlige miljøer.

Grønne bakgårder og takhager kan ikke helt erstatte et naturlig grøntområde på bakkenivå. Men med grundig planlegging og kreativitet kan frodige miljøer skapes som fremmer rekreasjon, biologisk mangfold og en naturlig håndtering av overflatevann.

 

 

Oppbygging og produkter

Gress- og engområder

1. Engmatter
2. BT Lettjord
3. Grodan PP (1-2 skivor)
4. ND 220
5. Rotbeskyttelse

_________________________

Bygghøyde: 200-250 mm
Vannbevaring: ca 140-170 l/m²
Vannmettet vekt: ca 250-290 kg/m²

Staudematter

1. Staudematter
2. BT Lettjord
3. Grodan PP 1-2 skivor. (beroende av artval och krav på vattenhållande förmåga.)
4. ND 220
5. Rotbeskyttelse
_________________________

Bygghøyde 250-300 mm
Vannbevaring: ca 170-210 l/m²
Vannmettet vekt: ca 320-350 kg/m²

 

Mindre buskar & perenner

1.  BT Lettjord
2. Grodan PP 2-3 skivor. (beroende av artval och krav på vattenhållande förmåga.)
3. ND 220
4. Rotbeskyttelse

_________________________

Bygghøyde 340-380 mm
Vannbevaring: ca 240-280 l/m²
Vannmettet vekt: ca 430-470 kg/m²

Uppbyggnad på tak när träd planteras

Mindre träd och buskar

1.  BT Lettjord
2. Grodan PP 2-3 skivor. (beroende av artval och krav på vattenhållande förmåga.)
3. ND 220
4. Rotbeskyttelse

_________________________

Bygghöjd: 540-580 mm
Vannbevaring: ca 380-420 l/m²
Vannmettet vekt: ca 710-750 kg/m²

Uppbyggnad med Duckbill FOS på bjälklag

Duckbill trädförankring

1. Trädförankring Duckbill
2. BT Lettjord
2. Grodan PP 2-3 skivor. (beroende av artval och krav på vattenhållande förmåga.)
3. ND 220
4. Rotbeskyttelse

_________________________

Bygghøyde: 340-380 mm
Vannbevaring: ca 240-280 l/m²
Vannmettet vekt: ca 430-470 kg/m²

Uppbyggnad för hårdgjorda ytor inom gröna bjälklag

Hårdgjorda ytor

1. T ex. Stensättning
(enligt levarantörens anvisning)
2. Bärlager, sättsand
3.
A. Personlast: ND 220, Tryckhållfasthet 700 kN/m²
B: Biltrafik: ND 620, Tryckhållfasthet 900 kN/m²
C: Tung trafik: ND 620hd, Tryckhållfasthet 1200 kN/m²

Anslutning vid takbrunnar

1. BT Lettjord
2. Grodan PP 2-3 skivor. (Avhengig av artval og krav til vannholdig kapasitet.)
3. ND 220
4. Rotbeskyttelse

Rabattstöd GardLiner mellan olika ytor

1. BT Lettjord
2. Grodan PP 2-3 skivor. (Avhengig av artval og krav til vannholdig kapasitet.)
3. ND 220
4. Rotbeskyttelse

Foajen takträdgård

Prosjektplanlegging

Montage biotoptak Koggen

Entreprenørtjenester

Vi utfører kontrakter for profesjonelle aktører og vi tar oss av hele prosessen fra levering til ferdig montert takvegetasjon. Våre montører bygger takvegetasjon på både store og små gjenstander rundt om i Norden.