Sand- och stranderosion

Sanderosjon er en konstant utfordring langs kystlinjene. Det truer både kystnær bebyggelse, infrastruktur og økosystemer. Bølger, vind og stormer er noen av faktorene som driver denne erosjonsprosessen. Med klimaendringer og stigende havnivåer er det nødvendig å utforske effektive løsninger for å beskytte kystsonen i fremtiden.

En effektiv metode for å bekjempe sand- og stranderosjon er å bruke ulike planter for å motvirke prosessen. Ved å etablere vegetasjon på stranden dannes et nettverk av røtter, og plantene hjelper dermed til med å forankre sanden og redusere erosjonen. Planter som vokser i sandete og saltutsatte miljøer, som for eksempel strandgress, busker og trær, spiller en avgjørende rolle i å stabilisere sanddynene og binde jorden og sanden for å redusere påvirkningen fra bølger og strømmende vann.

I mange prosjekter arbeider man med de innfødte artene som vokser naturlig langs våre havkyster og i sanddynene i Sverige. Hos VegTech dyrker vi noen av de vanligste strandgressene som plugplanter.

Strandråg och sandrör från Veg Tech