Vegetasjon på mur

Vegetasjon på murer gir et levende og innbydende inntrykk på omgivelsene. Noen planter har bedre forutsetninger for å vokse på murer enn andre; velg de som er robuste nok til å takle de til tider ugunstige forholdene på en mur, slik som tørke, begrenset jordvolum og sterk sol.

Å anlegge VegTech Sedummatte er både vakkert og gir raskt resultat. Sedummatten kan brukes både på tradisjonelle murer og på gabionmurer.

Sedum på mur

Produkter