Flytende våtmark - effektiv vannrensing

En flytende våtmark skaper forutsetninger for samme renseprosesser som i konvensjonelle våtmarker. Produktet brukes i rensebassenger, overvannsbassenger, parkbassenger, kanaler osv.

Flytende våtmark består av to komponenter, en flytende struktur og vannplanter.

Plantenes røtter vokser ned gjennom strukturen, og under den flytende våtmarken dannes det en rothinne der vannrensing skjer.

Vannrensing med flytende våtmark:
  • Røttene bidrar til sedimentering av partikkelbundne forurensninger.
  • På rothinnen og strukturen fester mikroorganismer (biofilm) som tar opp og bryter ned forurensninger i vannet.
Flytande våtmark anlagt vid utlopp i Kalmar innerstad