Permeabel markarmering for miljøsmarte overflater

Med markarmering oppnås vannpermeable overflater som reduserer risikoen for oversvømmelser og fremmer grønne områder. Både funksjonelt og naturvennlig.

Pelleplatta standard markarmering
Markarmera med Pelleplatta

Pelleplatta - en multifunksjonell løsning

Å velge permeabel markarmering i stedet for tradisjonelle harde materialer som asfalt har flere fordeler. Regnvannet tillates å sakte trenge gjennom bakken i stedet for å renne av overflaten. Dette reduserer risikoen for oversvømmelser og fremmer økt grunnvannsforsyning. Ved å bruke permeabel markarmering med gress på gangstier, brannveier eller parkeringsplasser, kan grøntområder også bevares samtidig som overflaten er funksjonell.

Pelleplatta finnes i to modeller. Pelleplatta Standard er kjørbar og kan sås med gress eller fylles med singel. Pelleplatta OnTop monteres raskt og enkelt oppå underlaget som skal beskyttes. Den brukes blant annet som midlertidig markbeskyttelse ved utendørs arrangementer og som gangsti på grønne tak

 

Pelleplatta standard markarmering

Fordeler med Pelleplatta

 

  • God permeabilitet for overvann (ca. 70%)
  • Tåler høy belastning
  • Frostbestandig og UV-bestandig
  • Lav vekt bidrar til enkel håndtering og montering
  • Kan kuttes i både rette og bøyde former

Produkter

Fylt med singel eller etablert med gress.

Plasseres oppå eksisterende underlag.