Typha angustifolia, smal dunkjevle

Smal dunkjevle är ett högt gräs som kan bli upp till 2 meter och växer i bestånd. Blomställningen sitter i toppen och bildar en tät cylindrisk kolv, vilken gör den enkel att känna igen. Den växer i grunda och gärna näringsrika vatten exempelvis sjöar, åar och diken. Den är dekorativ och kan användas både i parker och i olika reningsdammar eller anlagda våtmarker. Smalkaveldun är inte lika dominant i sin utbredning som sin släkting bredkaveldun.

För att växterna ska trivas och utvecklas på bästa sätt är det viktigt att plantera plantorna på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå. Se Planterings- och skötselanvisning.

Rekommenderad planteringstäthet: 8-10 plantor/m².

Rotsystemet är 9 cm djupt och 4 cm i diameter.

Levereras i brätten om 40 plantor per brätte.

Typha angustifolia - smalkaveldun
Smalkaveldun
Smalkaveldun
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Typha angustifolia - smalkaveldun
Smalkaveldun
Smalkaveldun
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10339
Farge: Grön
Blomstring: Juli-augusti
Høyde: 100-200 cm
Utbredelser: Södra Sverige
Vokseplass: Sumpzon, Grunt vatten

Last ned

Planterings- & skötselanvisning