Erosjonssikring med kokosnett

Kokosnett er enkelt å forankre med trespiker i skråninger eller andre eksponerte markområder. Ofte kombineres kokosnett med vegetasjon, for eksempel såing av frø eller planting av planter. Nettet bidrar til å beskytte jorden mot erosjon i tidlig fase av etableringen. Når plantene har vokst opp og etablert seg, forsterker de jordmassene med sine rotsystem.

Hvorfor Kokosnett?

  • Kokosnett nett beskytter mot rennende vann og vinderosjon i skråninger før vegetasjonen er fullstendig etablert.
  • Kokosnett nettet skaper et bedre mikroklima og beskytter såing av frø mot uttørking i etableringsfasen.
  • Nettet danner i seg selv en effektiv erosjonsbeskyttelse og støtter plantingen der det er vanskelig å etablere seg.
  • Kan brukes både i terrestriske og vannmiljøer.
Kokosnät och växtmattor förankras med träspik.