Typha latifolia, bred dunkjevle

Bred dunkjevle är ett högt gräs som kan bli upp till 2 meter och växer i bestånd. Blomställningen sitter i toppen och bildar en tät cylindrisk kolv, vilken gör den enkel att känna igen. Den är kvävegynnad och växer i grunda vatten exempelvis sjöar, åar, dammar, kanaler och diken. Den har ett kraftfullt växtsätt och etablerar sig snabbt på sin nya växtplats. Bredkaveldun kommer ofta in som frö i nyplanterade dammar och liknande.

För att växterna ska trivas och utvecklas på bästa sätt är det viktigt att plantera plantorna på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå. Se Planterings- och skötselanvisning.

Rekommenderad planteringstäthet: 8-10 plantor/m².

Rotsystemet är 9 cm djupt och 4 cm i diameter.

Levereras i brätten om 40 plantor per brätte.

Typha latifolia - bredkaveldun
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Typha latifolia - bredkaveldun
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10340
Farge: Blågrön
Blomstring: Juli-augusti
Høyde: 100-200 cm
Utbredelser: Södra och mellersta Sverige
Vokseplass: Sumpzon, Grunt vatten

Last ned

Planterings- & skötselanvisning
Artguide till vattenmiljöer