Plantene gjør jobben

I et moderne samfunnsbygging brukes mange ulike grønnblå løsninger for å klimatilpasse våre byer. Områder anlegges eller tilpasses med formål om å forsinke, rense og håndtere overflatevann. Eksempler på anlegg for å håndtere overflatevann kan være regnvannsparker, overvannsflater eller regnvannsdammer. Robuste planter, tilpasset for svenske forhold, er viktige for å lykkes i disse systemene og anleggene.

I tillegg til plantenes funksjon i vannhåndtering, spiller de også en nøkkelrolle i å fremme insekter, som bier og sommerfugler, og dermed bidrar til økt biologisk mangfold. Å plante en blomstrende strandkant påvirker også menneskers trivsel og bidrar til attraktive og hyggelige miljøer for innbyggerne i byen å nyte.

VegTech tilbyr et bredt utvalg av planter som trives i vann- og fuktige miljøer, alle hentet fra den svenske villfloraen. Valg av plantesorter tilpasses de spesifikke forholdene i deres prosjekt.

Damm i Biskopshagen

Produkter

Montage av strandmattor Barkabystaden

Vannrensing, hva bidrar planter med?

  • Demper og jevner ut vannstrømmen i dammen
  • Opptak av næringsstoffer og tungmetaller
  • Innkapsling av sedimenter
  • Skaper leveområder både under og over vannflaten
  • Skygger og reduserer algevekst
  • Reduserer erosjon og binder jord/bunnen