Sedumtak

I over tretti år har VegTech installert sedumtak rundt om i hele Norden på ulike typer bygninger. VegTech Sedumtak inneholder en blanding av sedumplanter tilpasset nordisk klima. Farge og utseende påvirkes av faktorer som alder, sted, årstid og vær. VegTech Sedummatter inneholder biokull som bidrar til jordforbedrende egenskaper i vekstlaget, noe som er ekstra viktig for grønne områder i urbane miljøer. Våre velprøvde systemer bidrar til naturlig håndtering av overflatevann og gir en grønnere by. Produksjon skjer på egne gårder.

Hvorfor Sedumtak?

  • Forhindrer og reduserer overflatevannsstrømmer
  • Forlenger taktetningens levetid, da UV-lys begrenses
  • Isolerer og utjevner innendørstemperaturer
  • Fremmer biologisk mangfold
  • Biokull i vekstlaget er en klimavennlig jordforbedring
Sedumtak artrikt Limhamn

Oppbyggning og produkter

 

Uppbyggnad_Sedumtak_1-27

VegTech Sedumtak 1-27

Anbefalt takvinkel 1-27°

 

1. VegTech Sedummatte med biokull ca 30 mm
2. VT-filt 10 mm
3. Xerodrän VT17 (vid behov) 17 mm

_________________________

Bygghøyde: 40-57 mm
Vannbevaring: ca 22 l/m² *
Vannmettet vekt: ca 50 kg/m²
* Verdien gjelder for 1-2 grader og avtar med økende takvinkel.

Uppbyggnad_Sedumtak_0-2


VegTech Sedumtak 0-2

Anbefalt takvinkel 0-2°

 

1. VegTech Sedummatte med biokull  ca 30 mm
2. ND 5+1 27 mm

____________________________

Bygghøyde: 57 mm
Vannbevaring: ca 20 l/m²
Vannmettet vekt: ca 50 kg/m²


VegTech Sedumtak 0-2 VH + 

Anbefalt takvinkel 0-2°

 

1. VegTech Sedummatte med biokull  ca 30 mm
2. ND 5+1 27 mm
3. Grodan TT 40 mm
4. ND 220 12,5 mm
____________________________

Bygghøyde: 110 mm
Vannbevaring: ca 48 l/m²
Vannmettet vekt: ca 85 kg/m²

Vegtech monterar sedumtak

Entreprenørtjenester

Vi utfører kontrakter for profesjonelle aktører og vi tar oss av hele prosessen fra levering til ferdig montert takvegetasjon. Våre montører bygger takvegetasjon på både store og små bygg rundt om i Norden.

Fra dyrking til ferdig tak

VegTech Sedumodling

Vi produserer Sedummatter med biokull på våre egne gårder i Småland.

Vegtech monterar sedumtak

Det vannholdige laget og sedummattene legges ut oppå tetningslaget.

Skarvmaterial sedumtak

Skjøtemateriale fra de medfølgende sekkene strøs ut mellom sedummattene.

Sedumtak gödslas

Sedumtak med biokull gjødsles annethvert år. Vanning kan være nødvendig i tørkeperioder.

Sedumtak Hooks herrgård

Farge og utseende påvirkes blant annet av alder, årstid, plassering, utforming og værforhold.

Kantavslut med eklist

Drypp plate og kantlist brukes som avslutning på VegTech Sedumtak 1-27.