Sedumtak

Vi dyrker sedumprodukter som inneholder biokull. Med biokull forbedres plantebedet, og det er spesielt verdifullt for grøntområder i byer. Sedumtak har mange tekniske fordeler som fremmer både bygningen og byen.

Hvorfor sedummatter på taket?

  • Hardføre sedumarter tilpasset vårt klima
  • Forsinket avrenning av overvann
  • Beskytter taktekket mot UV- lys
  • Demper lydbildet
Sedumtak hamamrspark i Limhamn