Sedummatte med biokull – 12 arter

Sedummatten brukes som vegetasjon for sedumtak. Den består av vegetasjon, substrat (mineraljord) og en krympefri ramme som forsterker jorda og beskytter mot erosjon. Det prefabrikkerte teppet dyrkes med hardføre løvplanter tilpasset det nordiske klimaet i våre gårder i Småland. Sedumens utseende varierer og påvirkes av klima, retning og årstid. Regelmessig stell gir gode forutsetninger for en frodig og tett vegetasjon, rikere blomstring og lang levetid.

Produktfördelar:

  • Stabil og lett å håndtere samtidig som den gir lang levetid
  • Dyrkes med substrat som inneholder biokull, som er en klimavennlig jordforbedrer
  • Trenger bare gjødsling annethvert år
  • Godkjent brannsikker i henhold til BROOF(t2)

 

Levering: VegTech Sedummatter april-oktober

Veg Tech sedummatte med biokul
Veg Tech sedummatta
Veg Tech sedummatta
Veg Tech sedummatta
Odling i Elnaryd över ängs- och sedumfälten
Veg Tech sedummatte med biokul
Veg Tech sedummatta
Veg Tech sedummatta
Veg Tech sedummatta
Odling i Elnaryd över ängs- och sedumfälten

Produktdata

Art. nr 2-12087 (med biokol)
Mål ca 105 x 77 cm
Tykkelse ca 30 mm
Vekt maks 1000 kg/pall
Levering maks 25 st/pall (20m²)

Last ned

Produktdatablad
Monteringsanvisning Sedumtak (generell) »
Skjøtselsanvisning Sedumtak »
Monteringsanvisning Sedumtak för glatta sadeltak »
Monteringsanvisning Drypplate og Kantlist »
Dryppvanning »

Lösningar för Sedummatta med biokol

Uppbyggnad_Sedumtak_1-27

VegTech Sedumtak 1-27

Anbefalt takvinkel: 1-27°.

1. VegTech Sedummatte med biokull ca 30 mm
2. VT-filt 10 mm
3. Xerodrän VT17  17 mm *

Bygghøyde: 40-57 mm
Vannbevaring: ca 22 l/m² *
Vannmettet vekt: ca 50 kg/m²

*Xerodrän benyttes på områder med behov for ekstra drenering. Eksempelvis i renner, svanker og andre punkter på tak med mye vann, eller på takflater med lange takfall.

Uppbyggnad_Sedumtak_0-2

VegTech Sedumtak 0-2

Anbefalt takvinkel: 0-2°.

1. VegTech Sedummatte med biokull ca 30 mm
2. ND 5+1 27 mm

Bygghøyde: 57 mm
Vannbevaring: ca 20 l/m²
Vannmettet vekt: ca 50 kg/m²

Uppbyggnad för VegTech Sedumtak med biokol

VegTech Sedumtak 0-2 VH+

Anbefalt takvinkel: 0-2°.
Övrigt: System för extra vattenhållande förmåga

1. VegTech Sedummatte med biokull ca 30 mm
2. ND 5+1 27 mm
3. Vannholdende vekstmateriale Grodan TT 40 mm
4. ND 220 12,5 mm

Bygghøyde: 109,5 mm
Vannbevaring: ca 50 l/m²
Vannmettet vekt: ca 85 kg/m²