Rotbeskyttelse

Rotbeskyttelse på tak er viktig for å forhindre rotgjennomtrengning, forlenge takets levetid og opprettholde estetikken ved oppbygging av vegetasjon på tak.

Rotskydd 80 som används till Gröna tak som skyddar för rotintrång