Gröna Vajern anslutningsrör

Plantevalg bestemmer fasadeløsningen

Når det gjelder valg av klatresystemer for klatre- og etterfølgende planter, er det avgjørende å vurdere noen få faktorer for å sikre langsiktig holdbarhet og lang levetid. En av de første vurderingene er hvilken type klatreplante du skal bruke. Det er viktig å velge riktig plante med riktig system for et vellykket resultat. Spørsmål du kan vurdere:

  • Hvor høyt kan planten klatre?
  • Hva er mikroklimaet på stedet?
  • Hva er den tiltenkte omsorgen?
  • Har klatreplanten et skikkelig og tilstrekkelig stort plantebed?
  • Hvordan oppfører klatreplanten jeg har valgt?
  • Svinger den på vertikale ledninger eller kryper den på horisontale?