Dreneringssystem

Dreneringssystem bidrar til å lede bort overflødig vann og forhindrer vannansamling på taket. Vi tilbyr flere forskjellige dreneringsmaterialer for grønne takkonstruksjoner.

Hver dreneringssystem är CE-merket i henhold til standarden hEN 13252:2016.

 

VegTech Entreprenad