Planter til Tørreng for tak och grønne takhagar

Vi dyrker staudematter som vokser vilt i vår natur. Färdiga ängsmattor med flera modeller samt många arter med staude pluggplantor.

Biotoptak Malmö