Staude pluggplanter til grønne tak

VegTechs breda utvalg av svenskdyrkede urtepluggplanter for nordisk klima gir store muligheter for å gjenskape mange ulike typer biotoper. Den nøyaktige jorddybden i oppbyggingen avhenger av plantevalget og forholdene på den aktuelle takflaten. Å plante urteplugger gir store muligheter for å tilpasse artvalget. Med en korrekt oppbygging og et gjennomtenkt plantevalg blir overflaten lettstelt med lang levetid.

Artsliste Staude pluggplanter »

Örtplugg i brätte
Örtpluggplantor med ängsväxter från VegTech
VegTech odlar örtpluggplantor
Gröna gårdar och takträdgårdar Foajen
Biotoptak på Koggen i Malmö
Biotoptak på Koggen i Malmö
Örtplugg i brätte
Örtpluggplantor med ängsväxter från VegTech
VegTech odlar örtpluggplantor
Gröna gårdar och takträdgårdar Foajen
Biotoptak på Koggen i Malmö
Biotoptak på Koggen i Malmö

Produktdata

Antal örtplugg per brätte 40 st
Mått (plugg) 4 × 9 cm

Last ned

Skötselanvisning Biotoptak

Växter till ängs- och biotoptak