Hydropack® sedum-ört-gräs

En allt-i-ett modul med en inbyggd vattenreservoar som levereras komplett med substrat och vegetation. Används på tak med lutningar upp till max 10˚ och monteras ovanpå ett rotskydd. Systemet monteras med ett enkelt klicksystem direkt vid leverans.

Hydropack® sedum-ört-gräs är ett multifunktionellt system som temperaturutjämnar byggnaden, fördröjer dagvatten, och gynnar den biologiska mångfalden. Montage ska göras direkt vid leverans.

Produktfördelar

  • Hög vattenhållande förmåga upp till 45 l/m²
  • Innehåller 20-tal olika arter som bidrar till ökad biodiversitet
  • Odlas i substrat innehållande biokol
  • Stabilt system med klicksystem som motverkar förflyttning
  • Modulerna är flyttbara