Strandmatte S4

Vekstegenskaper: Kraftigvoksende og hardføre arter.

Bruksområde: Vannrensing i overvannsdammer og etterpoleringsdammer.

Arter:
Butomus umbellatus L. – brudelys
Carex sp. starr
Filipendula ulmaria, mjødurt
Iris pseudacorus, sverdlilje
Lythrum salicaria L. kattehale
Phragmites australis, takrør
Schoenoplectus lacustris, sjøsivaks
Typha angustifolia – smal dunkjevle
Typha latifolia – bred dunkjevle


Monteres i grunnt vann 20-40 cm

Kan monteres på flytende våtmark.

Strandmatta odlad med strandväxter från vår vilda natur
Strandvegetation med VegTech strandmatta
Tillverkning av strandmatta
Leverans av strandmatta
Strandmatta odlad med strandväxter från vår vilda natur
Strandmatta odlad med strandväxter från vår vilda natur
Strandvegetation med VegTech strandmatta
Tillverkning av strandmatta
Leverans av strandmatta
Strandmatta odlad med strandväxter från vår vilda natur

Produktdata

Artikelnr 1-11076
Måle 2 × 1 m
Vekt leveransefuktig ca 60-75 kg
Antall frøplanter i plugg 40 stycken

Strandmatta förankras vid strandkanten

Montagebild

Strandmatten forankres i skråningen med forankringsfeste. Plantene er avhengige av kontinuerlig tilgang på vann, og matten skal monteres på riktig nivå i forhold til gjennomsnittlig vannstand.

Strandmatta förankras vid strandkanten

Montagebild

På bratte skråninger kan strandmatten monteres på en hylle med forankringsfeste, for eksempel bygget opp med grovt makadam.