Flytende våtmark

Flytende våtmark består av to komponenter, en armeret flytende ramme og strandmatte.

En strandmatte plasseres oppå strukturen. Plantenes røtter vokser raskt ned til vannet, noe som gjør at vegetasjonen forankres i slingrenettstrukturen. Etter noen uker har vegetasjonen utviklet den viktige rothinnen der mikroorganismer kan kolonisere og danne klynger (biofilm). Det er i biofilmen en stor del av vannrensingen skjer.

  • Kan brukes i rensebassenger, parkbassenger, kanaler med bratte skråninger eller som bolig for fugler eller andre dyr, med mer.
  • Valget av vegetasjon tilpasses behovet, se våre ulike strandmatter.
  • Flytende våtmark kan tilpasses fluktuerende vannivåer.
  • Strukturene, som er 1×2 meter, kan settes sammen til større enheter.
  • Flytende våtmark forankres vanligvis i bunnen og tilpasses lokale forhold.
Flytande våtmark vattenrening enkelt och effektivt
Flytande våtmark vattenrening enkelt och effektivt
Flytande våtmark illustration
Flytande våtmark vattenrening enkelt och effektivt
Flytande våtmark vattenrening enkelt och effektivt
Flytande våtmark monteras vid utlopp
Flytande våtmark vattenrening enkelt och effektivt
Flytande våtmark vattenrening enkelt och effektivt
Flytande våtmark illustration
Flytande våtmark vattenrening enkelt och effektivt
Flytande våtmark vattenrening enkelt och effektivt
Flytande våtmark monteras vid utlopp

Produktdata

Artikelnr 9-15062 (ramme)
Måle 200 × 100 × 9 cm
Vekt 17 kg
Forankring artikelnr 9-15058

Last ned

Produktdatablad
Monterings- og skjøtselsveiledning