Strandmatte S3

Vakre blomstrende arter som ønsker velkommen biologisk mangfold av pollinatorer og insekter, robuste arter for ulike forhold.

Bruksområde: Parkdammen, overvannsdammer, vannrensing, erosjonsbeskyttelse.

Arter:
Alisma plantago aquatica, vassgro
Caltha palustris, bekkeblom
Carex sp. starr, bestandsdannende
Carex sp. starr, tuedannende
Iris pseudacorus, sverdlilje
Juncus conglomeratus, knappsiv
Lythrum salicaria, kattehale
Molinia caerulea, blåtopp
Myosotis scorpioides, engforglemmegei
Scirpus sylvaticus, skogsivaks
Scutellaria galericulat, skjoldbærer

 

Monter strandmatten i sumpsonen som er ca. 0-20 cm.

 

Kan monteres på flytende våtmark.

Strandmatta odlad med strandväxter från vår vilda natur
VegTech produktion strandmattor
Strandmatta odlad med strandväxter från vår vilda natur
Strandvegetation med VegTech strandmatta
Strandmatta odlad med strandväxter från vår vilda natur
VegTech produktion strandmattor
Strandmatta odlad med strandväxter från vår vilda natur
Strandvegetation med VegTech strandmatta

Produktdata

Artikelnr 1-11074
Måle 2 × 1 m
Vekt leveransefuktig ca 60-75 kg styck
Antall frøplanter i plugg 40 stycken matta

Last ned

Produktdatablad
Monteringsanvisning

Strandmatta förankras vid strandkanten

Montagebild

Strandmatten forankres i skråningen med forankringsfeste. Plantene er avhengige av kontinuerlig tilgang på vann, og matten skal monteres på riktig nivå i forhold til gjennomsnittlig vannstand.

Strandmatta förankras vid strandkanten

Montagebild

På bratte skråninger kan strandmatten monteres på en hylle med forankringsfeste, for eksempel bygget opp med grovt makadam.