Duckbill – Forankring for trær

Duckbill® Forankring for trær Gir en rask og sikker planting som er basert på stabiliserende deler som er montert i jorden i stedet for stokker over bakkenivå. Rotklumpen forankres med en sele festet med tre skakler i et armeringsnett eller i betongfundament på en grønne takhager.

Forp. inneholder:
Sele, tre sjakler och en båndstrammer

FOS40: Trær op til st.o.f. 14/16
Solitær opp til 300 cm

FOS68: Trær op til st.o.f. 20/25
Solitær opp til  450 cm

FOS88: Trær op til st.o.f. 40/45
Solitær opp til  650 cm

Beskrivelse:
Plasser et armeringsnett så dypt at wiren ender rett under rotklumpen. Fest Duckbill til armeringsnettet under rotklumpen. Fyll på med treplantingsjord.

Duckbill Fos 40 används vid plantering av träd
Duckbill® FOS ger en snabb och säker plantering på gröna tak och tagträdgårdar
Duckbill Fos 40 används vid plantering av träd
Duckbill® FOS ger en snabb och säker plantering på gröna tak och tagträdgårdar

Produktdata

Artikelnr 9-12450 (FOS40)
Artikelnr 9-12451 (FOS68)
Artikelnr 9-12283 (FOS88)

Uppbyggnad med Duckbill FOS på bjälklag

Trær og store busker

  1. FOS 40-88
  2. BT Lettjord (450 mm)
  3. Grodan® PP 100/40 2-3 skivor, Beror på valg av arter. (80-120 mm)
  4. ND 220 (12,5 mm)
  5. Rotbeskyttelse 80 (0,8 mm)