ND 620hd

ND 620HD består av en formstøpt, profilert matte av polystyren. På både over- og undersiden har den en beskyttende fiberduk. Dreneringsevnen er konstant selv etter lang tid med høy trykkbelastning. Dreneringslaget beskytter også tetningslaget mot slitasje og mekaniske skader. Et kvalitetsprodukt med lav vekt og minimal byggehøyde.

Dette produktet brukes til grønne gårdsrom og på takhager når kravene til trykkfasthet er høye.

CE-märkt i henhold til standarden hEN 13252:2016.

Dräneringslager ND620
Dräneringslager ND620

Produktdata

Artikelnr 9-12101
Måttl 32 × 1,25 m (40 m²)
Tykkelse 12,5 mm
Trykkfasthet 1200 kN/m²
Drenerende evne på 2% lutning 0,74 l/s × m

Last ned

Monteringsanvisning

Uppbyggnad för hårdgjorda ytor inom gröna bjälklag

Herdede og trafikkerte overflater

Hardt underlag, for eksempel steinlegging (i henhold til leverandørens instruksjoner)
Bærelag, settesand (i henhold til leverandørens instruksjoner)

A. Personlast: ND 220 Trykkfasthet 700 kN/m²
B: Biltrafikk: ND 620 Trykkfasthet 900 kN/m²
C: Tung trafikk: ND 620hd Trykkfasthet 1200 kN/m²