Strandmatte S6

Vekstegenskaper: Vakkert blomstrende arter som ønsker biologisk mangfold av pollinatorer og insekter velkommen, også for dypere vann. Monteres i grunne farvann 20-40 cm.

Bruksområde: Pryd, erosjonsbeskyttelse, gjenoppretting av strandlinje.

Arter:
Alisma plantago-aquatica, vassgro
Butomus umbellatus, brudelys
Calla palustris, missne
Eriophorum angustifolium – duskull
Lycopus europaeus, klourt
Mentha aquatica, vassmynte
Menyanthes trifoliata, vattenklöver
Myosotis scorpioides – engforglemmegei
Persicaria amphibia, vattenpilört
Ranunculus lingua, kjempesoleie
Sparganium erectum, stor igelknopp
Stachys palustris, åkersvinerot

 

Kan monteres på flytende våtmark.

Strandmatta odlad med strandväxter från vår vilda natur
Strandmatta odlad med strandväxter från vår vilda natur
Strandmatta monteras i Barkabystaden
Strandmatta dagvattendamm i bostadsområde
Dagvattendamm, järva kulla Ursvik
Strandmatta parkdamm
Strandmatta odlad med strandväxter från vår vilda natur
Strandmatta odlad med strandväxter från vår vilda natur
Strandmatta monteras i Barkabystaden
Strandmatta dagvattendamm i bostadsområde
Dagvattendamm, järva kulla Ursvik
Strandmatta parkdamm

Produktdata

Artikelnr 1-11071
Måle 2 × 1 m
Vekt leveransefuktig ca 60-75 kg
Antall frøplanter i plugg 40 stycken

Strandmatta förankras vid strandkanten

Montagebild

Strandmatten forankres i skråningen med forankringsfeste. Plantene er avhengige av kontinuerlig tilgang på vann, og matten skal monteres på riktig nivå i forhold til gjennomsnittlig vannstand.

Strandmatta förankras vid strandkanten

Montagebild

På bratte skråninger kan strandmatten monteres på en hylle med forankringsfeste, for eksempel bygget opp med grovt makadam.