Strandmatte S5

Vekstegenskaper: Salttolerante planter for saltvann og brakkvann

Bruksområde: Dekorative eller erosjonsbeskyttelse ved havstrender

Arter:
Aster tripolium, strandaster
Bolboschoenus maritimus, havsivaks
Carex sp. starr
Filipendula ulmaria, mjødurt
Juncus gerardii, saltsiv
Lysimachia vulgaris, fredløs
Lythrum salicaria, kattehale
Myosotis scorpioides, engforglemmegei
Schoenoplectus tabernaemontanii, pollsivaks
Veronica longifolia, storveronika

 

Monter strandmatten i sumpsonen som er ca. 0-20 cm.

Kan monteres på flytende våtmark.

Strandmatta parkdamm
Dagvattendamm, järva kulla Ursvik
Strandvegetation med VegTech strandmatta
Tillverkning av strandmatta
Strandmatta parkdamm
Dagvattendamm, järva kulla Ursvik
Strandvegetation med VegTech strandmatta
Tillverkning av strandmatta

Produktdata

Artikelnr 1-11075
Måle 2 × 1m
Vekt leveransefuktig ca 60-75 kg
Antall frøplanter i plugg 40 stycken

Strandmatta förankras vid strandkanten

Montagebild

Strandmatten forankres i skråningen med forankringsfeste. Plantene er avhengige av kontinuerlig tilgang på vann, og matten skal monteres på riktig nivå i forhold til gjennomsnittlig vannstand.

Strandmatta förankras vid strandkanten

Montagebild

På bratte skråninger kan strandmatten monteres på en hylle med forankringsfeste, for eksempel bygget opp med grovt makadam.