Salttålig eng

Artene i matteren trives på tørre og gjerne sandete områder, flere av artene er salttolerante og kan vokse på overflater som er utsatt for for eksempel veisalt.

Eksempler på bruksområder: Trafikkmiljøer med saltbelastning, for eksempel refuger og rundkjøringer, nær kysten eller i parker.

Hvorfor Engematte?

  • Passer til prosjekter der et raskt og ferdig resultat er viktig.
  • Risikoen for uønskede arter og ugressfrø i etableringsperioden er minimal.
  • I trafikkmiljøer er det ofte ekstra viktig, på grunn av arbeidsmiljøet, at vegetasjonen kan etableres raskt og deretter krever minimalt med ugressrensing.
  • Den ferdige matten beskytter erosjonsutsatte områder fra første dag.

Artene i matteren trives på tørre og solbelyste vekstplasser, men inkluderer også arter som vokser på mer skyggefulle steder. Siden jorden ofte er relativt tørr, pleier artene i salttålig eng å bli lavvoksende og gi et noe gjennomsiktig inntrykk sammenlignet med andre engmatter. Vegetasjonen tilpasser seg de lokale forholdene over tid, og artsinnholdet kan variere avhengig av sted og mellom ulike år.


Engmatten inneholder flere ulike urter og gress, blant annet:
ryllik,, strandnellik, sandnellik, gulmaure, strandsmelle, aksveronika

VegTech salttålig ängsmatta anläggs på mark
Odling av saltängsmatta
Odling av saltängsmatta
Salttålig äng Novo Nordic
Saltålig ängsmatta och blomsteråkerfrö i rondell i Varberg
Saltålig ängsmatta och blomsteråkerfrö i rondell i Varberg
Saltålig ängsmatta och blomsteråkerfrö i rondell i Varberg
VegTech salttålig ängsmatta anläggs på mark
Odling av saltängsmatta
Odling av saltängsmatta
Salttålig äng Novo Nordic
Saltålig ängsmatta och blomsteråkerfrö i rondell i Varberg
Saltålig ängsmatta och blomsteråkerfrö i rondell i Varberg
Saltålig ängsmatta och blomsteråkerfrö i rondell i Varberg

Produktdata

Artikelnr 2-12009
Mått ca 100 × 80 cm
Tjocklek ca 40 mm
Stomme Kokosnet 500 gr/m². Biologisk nedbrytbar
Vikt (leveransfuktig) ca 40-50 kg/m²
Leverans max 16 m² pall (max 20 st)

Last ned

Produktdatablad
Artsliste
Monterings- og skjøtselsveiledning
Montering i skråning

VegTech uppbyggnad torräng på mark

Montering av Salttålig eng och Tørreng

  1. VegTech Salttålig eng ca 30 mm
  2. Steinknuser 0-18 mm 150 mm
  3. Ugresshemmende fiberduk
  4. Eksisterende jord