Takgjødsel

Ved å tilføre næring til takvegetasjonen holder plantelivet seg frodigere og tettere. Gjødsling kan utføres fra tidlig vår til tidlig høst.

Sedumtak uten biokull: 30 g/m², en gang perår. Første gjødsling utføres året etter monteringen.

Sedumtak med biokull:
30 g/m², en gang hvert annet år.

Tørreng for tak:
25 g/m², en gang hvert 3. år.

 

Takgödsel till gröna tak
Takgödsel till gröna tak
Takgödsel till gröna tak
Takgödsel till gröna tak

Produktdata

Artikelnr 8-12065
kg/säck 20 kg