Strandmatte M1

Denne mindre modellen, 120 × 40 cm, av en strandmatte passer til å legges langs strandlinjen i parker og pryddammer.

Veksegenskaper: Blomstrende og lavtvoksende med vakker pryddverdi.

Bruksområder: Parkdammer, til prydd, økologiske dammer, økopooler osv.

Arter:
Caltha palustris, bekkeblom
Carex sp. starr
Iris spuria, dansk iris
Juncus compressus, flatsiv
Myosotis scorpioides, engforglemmegei
Comarum palustre, myrhatt
Ranunculus flammula L., grøftesoleie
Scutellaria galericulata, skjoldbærer

Monteres i sone 0-20 cm dybde.

Strandmatta M1 passar att anlägga i parkdammar
Strandmatta M1 passar att anlägga i parkdammar
Strandmatta parkdamm
Dagvattendamm, järva kulla Ursvik
Strandmatta M1 passar att anlägga i parkdammar
Strandmatta M1 passar att anlägga i parkdammar
Strandmatta parkdamm
Dagvattendamm, järva kulla Ursvik

Produktdata

Artikelnr 1-11044
Måle 120 × 40 cm
Vekt leveransefuktig 10-15 kg
Antall frøplanter i plugg 18 stycken