Kokosnett 700 gr/m²)

Det brukes hovedsakelig for planteetablering i utsatte erosjonsområder for både strender og skråninger. Vegetasjonsplanting gjøres gjennom kokosnettingen.

  • Det finnes to ulike modeller av kokosnett:
  • Kokosnettingen forankres enkelt med trepinner.
  • Nettet danner en effektiv erosjonsbeskyttelse fra dag én.
  • Når plantene har etablert seg, forsterker de jordmassene med sine rotsystem.
Kokosnät används för att erosionsskydda mark- och vattenmiljöer
Kokosnät till slänter
Kokosnät i slänter
Kokosnät i slänter
Kokosnät används för att erosionsskydda mark- och vattenmiljöer
Kokosnät används för att erosionsskydda mark- och vattenmiljöer
Kokosnät används för att erosionsskydda mark- och vattenmiljöer
Kokosnät till slänter
Kokosnät i slänter
Kokosnät i slänter
Kokosnät används för att erosionsskydda mark- och vattenmiljöer
Kokosnät används för att erosionsskydda mark- och vattenmiljöer

Produktdata

Artikelnr 9-12039
Hulrom: 20 × 20 mm