Elvesingel

Elvesingel har flere bruksområder på et sedumtak:

  • Områder som er utsatt for hyppig slitasje
  • Ved luftstrøm fra ventilasjon der sedum kan risikere å tørke ut
  • I tilknytning til sterkt reflekterende fasader der sedum kan risikere å tørke på grunn av kraftig solstråling
  • På områder som kan bli ekstra fuktige, for eksempel ved avrenning fra solcellepaneler
 
 
 
 
 
Rund singel till sedumtak
Rund singel till sedumtak
Rund singel till sedumtak
Singel används till Gröna tak vid solskugga mm
Rund singel till sedumtak
Rund singel till sedumtak
Rund singel till sedumtak
Singel används till Gröna tak vid solskugga mm

Produktdata

Artikelnr 7-66036 (Storsekk: ca 0,9 m³)
Fraksjon 16/22 (32)
Materiale Elvesingel