Blomstereng

Artene i mattan trives på tørre til friske marker.

Eksempler på bruksområder: Parkmiljøer, tidligere gressmatter, trafikkmiljøer, skråninger osv.

Hvorfor Engmatten?

  • Passer til prosjekter der et raskt og ferdig resultat er viktig.
  • Risikoen for uønskede arter og ugressfrø i etableringsperioden er minimal.
  • Den ferdige matten beskytter erosjonsutsatte områder fra første dag.

Matten inneholder arter som trives i full sol, men også arter som vokser på mer skyggefulle steder. Vegetasjonen tilpasser seg de lokale forholdene over tid og kan variere avhengig av vekststed og mellom ulike år.

Engmatten inneholder flere ulike urter og gress, blant annet:
blåklokke, knollmjødurt, skjermsveve, triltunge, engsoleie, sausesvingel

Leucanthemum vulgare - prästkrage
Leucanthemum vulgare - prästkrage
Rölleka  Achillea millefolium
VegTech Svenskäng anläggs på mark och ger ett färdigt resultat samma dag
Leucanthemum vulgare - prästkrage
Leucanthemum vulgare - prästkrage
Rölleka  Achillea millefolium
VegTech Svenskäng anläggs på mark och ger ett färdigt resultat samma dag

Produktdata

Artikel nr 2-12071
Mått ca 100 × 80 cm
Tjocklek 40 mm
Stomme Kokosnet 500 gr/m². Biologisk nedbrytbar
Vikt (leveransfuktig) ca 40-50 kg/m²
Leverans max 16 m² pall (max 20 st)

Last ned

Produktdatablad
Artsliste
Monterings- og skjøtselsveiledning
Montering i skråning

Uppbyggnad svenskäng och fuktsängsmatta från VegTech

Montering på et magert, rotogræsfritt underlag

  1. 40 mm VegTech engmatter
  2. Eksisterende jord
Uppbyggnad svenskäng och fuktsängsmatta från VegTech

Montering på jord med ugressinnslag

  1. 40 mm VegTech engmatter
  2. 200 mm ugrasfri engjord, sand/myrjord
  3. Ugresshemmende fiberduk
  4. Eksisterende jord