EPD – for bærekraftig konstruksjon

En EPD (Environmental Product Declaration) er et viktig verktøy for bærekraftig konstruksjon/bygging som stadig blir mer etterspurt. Det inneholder objektiv og transparent informasjon om et byggeprodukts miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen.

En uppdaterad EPD för VegTech Sedummatta är publicerad hos EPD International:

VegTech EPD Sedummatta biokol (SP11092)

Flere kriterier for valg av det beste produktet
EPD inneholder viktig informasjon om miljøpåvirkningen under et byggeprodukts produksjon, bruk og sluttfase. Men siden miljøgevinsten i form av økosystemtjenester som grønne tak bidrar med ikke kvantifiseres i en EPD bør dette tas i betraktning ved valg av konstruksjon.

For å finne ut hvilket produkt som til syvende og sist er best egnet, er det også viktig å vurdere funksjonskrav, tekniske egenskaper og kvalitet over tid.