Biokol – Klimasmart jordforbedringsmiddel

Vegetasjon i byer, vokser ofte under tøffe forhold. Ved å blande inn biokull i plantebed, bidrar vi til at jorden får bedre egenskaper, noe som er ekstra viktig i grønne bymiljøer. I en omstilling mot et mer klimapositivt samfunn med sirkulære strømmer, er biokull et ekstra viktig produkt.

Vil du jobbe med bærekraftige produkter som bidrar til en mer grønn og levende by?
VegTech tilbyr grønne tak med plantebaserte løsninger av høy kvalitet, inneholdende biokull. Etter å ha gjennomført prøvedyrkninger med positivt resultat, innførte vi våren 2020, biokull, som en standardkomponent i sedummatter.

VegTech sedumodling
Biokol

Mange fordeler med biokull i plantebed

Mange fordeler med biokull i plantebed

  • Bedre evne til vannlagring
  • Mindre næringslekkasje
  • Forbedring av jordstruktur med økt oksygentilførsel
  • Bedre forhold for mikroorganismer
  • Motvirker komprimering av jorda
  • Biokull kan potensielt bidra til mindre karbonavtrykk (aktiv karbonlagring)

Biokull bidrar til at gjødslingen blir mer effektiv. Næringsstoffene fanges opp og lagres, til plantene kan nyttiggjøre seg næringen. Dette reduserer risikoen for næringslekkasje.

Egen produksjon av biokull
Vårt morselskap, Veg Tech, har investert i en pyrolyseovn, som produserer både fossilfri varme til drivhus, og høykvalitets biokull fra resteprodukter i lokal skogsindustri. Denne satsingen er et skritt mot vår ambisjon om å bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Utvikling i et rasende tempo
Biokull bidrar til bedre klima og har en selvfølgelig plass i fremtidens bymiljøer. Forskningen går raskt fremover, og vi er en del av flere nettverk, der utvikling og kunnskapsutveksling er i fokus.

Hva er det?
Biokull er et porøst, kullholdig materiale, som produseres gjennom pyrolyse av plantebiomasse, og fungerer på en slik måte, at kullet blir lagret og fører til mindre karbonavtrykk.

Klassifisert som NET
I 2018, ble biokull klassifisert som «Negativ Emission Technology» (negativ utslippsteknologi) av FNs klimapanel. Dette er teknologi som har til hensikt å fange og lagre karbondioksid, som allerede finnes i atmosfæren.

Hva er pyrolyse?
I en pyrolyseprosess, varmes biomassen opp i et lufttett miljø og omdannes til varme og biokull

Av høy kvalitet
Analyser som er utført i henhold til ECB sine retningslinjer for en bærekraftig produksjon av biokull, viser at vårt biokull er svært rent og stabilt, og har et høyt innhold av karbondioksid.

 

Nå finnes det også en håndbok om biokull