Typha latifolia, bred dunkjevle

Bredkaveldun är ett högt gräs som kan bli upp till 2 meter och växer i bestånd. Blomställningen sitter i toppen och bildar en tät cylindrisk kolv, vilken gör den enkel att känna igen. Den är kvävegynnad och växer i grunda vatten exempelvis sjöar, åar, dammar, kanaler och diken. Den har ett kraftfullt växtsätt och etablerar sig snabbt på sin nya växtplats. Bredkaveldun kommer ofta in som frö i nyplanterade dammar och liknande.

Rekommenderad planteringstäthet: 2 st plantor/m² vid etablering av starkväxande arter

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10850
Farge: Grönbrun
Blomstring: Juli-augusti
Høyde: 100-200 cm
Utbredelser: Södra Sverige
Vokseplass: Sumpzon, Grunt vatten

Last ned

Planterings- och skötselanvisning