Typha angustifolia, smal dunkjevle

Smalkaveldun är ett högt gräs som kan bli upp till 2 meter och växer i bestånd. Blomställningen sitter i toppen och bildar en tät cylindrisk kolv, vilken gör den enkel att känna igen. Den växer i grunda och gärna näringsrika vatten exempelvis sjöar, åar och diken. Den är dekorativ och kan användas både i parker och i olika reningsdammar eller anlagda våtmarker. Smalkaveldun är inte lika dominant i sin utbredning som sin släkting bredkaveldun.

Rekommenderad planteringstäthet: 3-5 plantor/m² eller 2 st plantor/m² vid etablering av starkväxande arter

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

 

Typha angustifolia - smalkaveldun
Smalkaveldun
Smalkaveldun
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Typha angustifolia - smalkaveldun
Smalkaveldun
Smalkaveldun
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10849
Farge: Grönbrun
Blomstring: Juli-augusti
Høyde: 100-200 cm
Utbredelser: Södra Sverige
Vokseplass: Sumpzon, Grunt vatten

Last ned

Planterings- och skötselanvisning