Scirpus sylvaticus, skogsivaks

Skogssäv är en art med en ljusgrön färg och breda blad, axsamlingen i toppen är dekorativ. Skogssäv trivs på fuktig till blöt och näringsrik jord. Bäck- och sjöstränder, våtmarker, diken och dammar är exempel på platser där arten trivs naturligt.

Rekommenderad planteringstäthet: 3-5 plantor/m².

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

Scirpus sylvaticus - Skogssäv
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Scirpus sylvaticus - Skogssäv
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10844
Farge: Ljusgrön
Blomstring: Juni-juli
Høyde: 30-120 cm
Utbredelser: Helas Sverige, längs kusten
Vokseplass: Fuktzon, Sumpzon

Last ned

Planterings- och skötselanvisning