Schoenoplectus lacustris, sjøsivaks

Säv växer i stora bestånd och sprider sig med krypande utlöpare. Sävens strå är blå-gröna och blir rejäla, mellan 7-10 mm tjocka, i toppen sitter bruna dekorativa ax. Säv trivs i vatten med fasta bottnar och den kan växa på upp till 2 meters djup. Säven kan etablera sig på djupare vatten än bladvass och kaveldun. Den växer naturligt i sjöar, dammar, åar och diken.

Rekommenderad planteringstäthet: 3-5 plantor/m².

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

Schoenoplectus lacustris Säv
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Schoenoplectus lacustris Säv
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10842
Farge: grön (halvgräs)
Blomstring: juni-juli
Høyde: 100-300 cm
Utbredelser: hela landet, ej fjälltrakterna
Vokseplass: S, G, D, B

Last ned

Planterings- och skötselanvisning