Ranunculus flammula, grøftesoleie

Ältranunkel är en gulblommig våtmarksväxt den blommar på stjälkar som är krypande och uppåtstigande. Den trivs på leriga marker och växer i fuktiga till våta förhållanden kring och i småvatten exempelvis diken, skogskärr och sötvattenstränder. Den växer ofta i mänsklig störd eller skapad mark, utdikad åkermark eller liknande.

För att växterna ska trivas och utvecklas på bästa sätt är det viktigt att plantera plantorna på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå. Se Planterings- och skötselanvisning.

Rekommenderad planteringstäthet: 8-10 plantor/m².

Rotsystemet är 9 cm djupt och 4 cm i diameter.

Levereras i brätten om 40 plantor per brätte.

Ranunculus flammula - ältraranunkel
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Ranunculus flammula - ältraranunkel
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10262
Farge: Gul
Blomstring: Juni-augusti
Høyde: 10-40 cm
Utbredelser: Södra Sverige
Vokseplass: Sumpzon

Last ned

Planterings- & skötselanvisning