Comarum palustre, myrhatt

Kråkklöver är en fin ört med blommor i mörkt röd färg den växer i glesa bestånd och har krypande jordstammar. Kråkklöver trivs på fuktig till blöt mark, gärna näringsfattig eller torvmark. Sötvattenstränder, fuktängar, diken och liknande är platser man finner den i naturen.

Rekommenderad planteringstäthet: 3-5 plantor/m².

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

Comarum palustre - kråkklöver
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Comarum palustre - kråkklöver
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10838
Farge: Lila
Blomstring: Juni-juli
Høyde: 20-50 cm
Utbredelser: Hela Sverige
Vokseplass: Fuktzon, Sumpzon

Last ned

Planterings- och skötselanvisning