Phragmites australis, takrør

Bladvass är Nordens största gräs och kan bli upp till fem meter högt. Arten kan växa på upp till 2,5 m djup i sötvatten och även i bräckt vatten. Den är vanlig på fuktig till våt och gärna näringsrik mark bland annat stränder, dammar, våtmarker, fuktåkrar och diken. Arten förökar sig vegetativt med långa underjordiska jordstammar och kan bilda stora bestånd.

Rekommenderad planteringstäthet

  • 2 st plantor/m² vid etablering av starkväxande arter

Rotvolym: ca 1 liter, höjd 12 cm.

Leverans: April-oktober

Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10837
Farge: Grön
Blomstring: Augusti- september
Høyde: 100-400 cm
Utbredelser: Hela Sverige
Vokseplass: Fuktzon, Sumpzon, Grunt vatten, Djupt vatten

Last ned

Planterings- och skötselanvisning