Molinia caerulea, blåtopp

Blåtåtel är ett dekorativt gräs med blå lila ax och tuvbildande växtsätt som i naturen växer på fuktig till blöt och mager torv- eller sandmark, exempelvis sötvattensstränder, fuktskogar, fuktängar och diken.

Blåtåtel säljs i handel under olika namnsorter, Vegtech odlar den vilda arten.

För att växterna ska trivas och utvecklas på bästa sätt är det viktigt att plantera plantorna på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå. Se Planterings- och skötselanvisning.

Rekommenderad planteringstäthet: 8-10 plantor/m².

Rotsystemet är 9 cm djupt och 4 cm i diameter.

Levereras i brätten om 40 plantor per brätte.

Molinia caerulea - blåtåtel
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Molinia caerulea - blåtåtel
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10213
Farge: Gräs blågröna blad
Blomstring: Juli-augusti
Høyde: 20-90 cm
Utbredelser: Hela Sverige
Vokseplass: Fuktzon

Last ned

Planterings- & skötselanvisning mark
Planterings- & skötselanvisning vatten